Фигура


Фигура смътна, фигура в мрака,
торс захвърлен в космически студ,
пропаст чудовищна зее и чака,
краят да дойде с писък нечут.

Фигура тъжна, фигура стара,
изоставяна вечно и отново и пак,
потъва в миязма, потъва в поквара,
времето кръг е във вечния мрак.

Фигура моя, фигура преходна,
тялото свое захвърлих така,
плътта остави душата свободна,
нова ще имам, ще дойде зора.


Николай Цветинов (Meddle), 2020
Равновесие