Типове, типчета и типажи

Досега си говорихме главно за функции. Истината е, че функциите са просто един тип от данни или по-точно един клас от типове данни. Използвайки функциите като основа, в предишната публикация, си дефинирахме други типове, като числа, например.

[...]