Типове, типчета и типажи

Досега си говорихме главно за функции. Истината е, че функциите са просто един тип от данни или по-точно един клас от типове данни. Използвайки функциите като основа, в предишната публикация, си дефинирахме други типове, като числа, например.

[...]


Функции навсякъде

В предишната публикация използвахме малко под-множество от даден език за програмиране и си дефинирахме своя имплементация на рекурсия. Нека сега да използваме още по-малко множество.

Представете си… Нямаме числа, низове, операции. Всичко, което имаме е способността да си дефинираме функции (абстракция) и да ги изпълняваме (апликация).

[...]